Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Glavne skupine periodnega sistema elementov

Spoznali smo že, da so atomi zgrajeni iz jedra in elektronske ovojnice. Če upoštevamo število protonov v jedru, lahko atome razporedimo v preglednico, ki jo imenujemo periodni sistem elementov. Prvi je na zamisel za tako razporeditev prišel ruski znanstvenik Dmitri Mendelejev (1834−1907), ko je pripravil periodni sistem, v katerega je uvrstil do takrat znane elemente.

Mendelejev na znamki iz Srbije

Ponovitev

Elementi so v periodnem sistemu razporejeni glede na število protonov v jedru. Vsak naslednji element ima v jedru en proton več kot element pred njim. Periodni sistem gradijo periode (vrste) in skupine (stolpci).

V periodnem sistemu obstajata dve večji skupini elementov: kovine in nekovine. Nekateri elementi imajo lastnosti kovin in nekovin; rečemo jim polkovine.

Element germanij (Ge) najdemo v 4. periodi in IV. skupini periodnega sistema, uvrščamo ga med polkovine.

Katere delce, ki sestavljajo atom, najdemo v jedru?

Po katerih lastnostih razporedimo elemente v periodnem sistemu?

Ali drži, da je Mendelejev med sestavljanjem periodnega sistema elementov v njega vključil vse elemente, ki jih poznamo danes?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ157/264