Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kovine

V periodni sistem elementov so razporejeni elementi glede na zgradbo njihovih atomov. V skupinah se združijo tisti elementi, ki imajo nekatere lastnosti podobne. Spoznali bomo, da so lastnosti elementov odvisne od razporeditve elektronov v njihovi zunanji lupini. Srečali se bomo s predstavniki skupin kovin in zapisali preproste enačbe kemijskih reakcij. Izvedeli bomo, kje so glavna nahajališča nekaterih elementov in kako elemente uporabljamo. Seznanili se bomo tudi z možnostjo mešanja kovin in pripravo zlitin.

Ponovitev

Vemo, da ima večina elementov v periodnem sistemu kovinske lastnosti. To pomeni, da imajo ti elementi kovinski sijaj, so dobro kovni, dobro prevajajo električni tok in toploto, imajo visoko tališče in visoko vrelišče. Spoznali smo, da so kovine na levi strani periodnega sistema, nekovine pa na desni strani. Elementov, ki imajo nekovinske lastnosti, je manj kot elementov s kovinskimi lastnostmi.

Na zelenih poljih periodnega sistema najdemo elemente, ki imajo kovinske lastnosti.

Katere lastnosti so značilne za kovine?

Katera kovina je pri sobnih pogojih v tekočem agregatnem stanju?

Ovrednotite trditev:

V periodnem sistemu je več elementov, ki imajo kovinske lastnosti, kot elementov, ki imajo nekovinske lastnosti.

Drži. Ne drži.

Na policah laboratorija so v posodah razvrščeni različni elementi. Izberite polico, na kateri so samo kovine.

<NAZAJ
>NAPREJ165/264