Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Raztopine

V učni enoti boste spoznali pojme raztopina, topnost snovi in koncentracija raztopine. Naučili se boste  izračunati masni delež topljenca v raztopini in ga izraziti v odstotkih.

Raztopine v našem življenju redno srečujemo, čeprav se njihove prisotnosti mnogokrat sploh ne zavedamo.

Raztapljanje<br>trdne snovi v vodi Raztapljanje<br>tekoče snovi v vodi Raztopljen<br>plin v vodi

Najpogostejše imamo opravka z raztopinami, ki imajo raztopljeno trdno snov v tekočini, kot je primer raztopina soli v vodi.

Primer raztopine, kjer je raztopljena tekoča snov v tekočini, je raztopina alkohola v vodi.

Primeri raztopin, kjer je raztopljen plin v tekočini snovi, so gazirane pijače. Te vsebujejo raztopljen ogljikov dioksid, delno v obliki ogljikove kisline, ki daje pijači značilen okus.

 

Kaj je raztopina?

Raztopina je homogena mešanica dveh ali več snovi. Snov, ki jo raztapljamo, imenujemo TOPLJENEC. Snov, v kateri raztapljamo topljenec, je TOPILO. (Homogénost na splošno pomeni enotnost v sebi. SSKJ: homogén - ki je enakih, istovrstnih sestavin; enovit, enoten.)

RAZTOPINA = TOPILO + TOPLJENEC

V čašo nalijte 100 mL destilirane vode. Po žličkah dodajajte kuhinjsko sol in mešajte.

Kaj opazite? Kuhinjska sol se v vodi raztaplja. Po določeni količini dodane kuhinjske soli, se ta ne raztaplja več. Pravimo, da je raztopina nasičena.

<NAZAJ
>NAPREJ236/264