Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastanek ionov

Plast zemeljske atmosfere, ki se razteza nad 100 km višine, imenujemo ionosfera. Ultravijolična svetloba s Sonca je dovolj močna, da izbije elektrone iz atomov in molekul plinov v plasti, zato je ta plast polna kationov in elektronov.

V tem poglavju boste spoznali, kako nastanejo kationi in anioni. Naučili se boste, da je tudi v tem primeru pomembno poznavanje elektronske konfiguracije atoma.

Ion nastane iz nevtralnega atoma tako, da odda ali sprejme elektrone.

Zato se v ionu število protonov in elektronov razlikuje. S tem je povezan tudi naboj iona.

Kako nastane ion iz nevtralnega atoma?

Elektronska konfiguracija

Atom je sestavljen iz atomskega jedra in elektronske ovojnice, kjer se gibljejo elektroni. Ti so razporejeni v lupine; v prvi sta največ dva elektrona, v drugi pa največ osem.

V jedru atoma litija so trije protoni, v elektronski ovojnici pa trije elektroni; dva sta v prvi lupini, tretji pa v drugi. Elektronsko razporeditev v tem atomu zapišemo tako: Li 2,1.

Koliko elektronov ima atom litija v zunanji lupini?

Atom fosforja

V jedru atoma elementa fosforja je 15 protonov. Poiščite napačno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ43/264