Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Periodni sistem elementov

V učni enoti boste spoznali soodvisnost med zgradbo atoma in lego v periodnem sistemu elementov.

Zgodovina

V začetku 19. stoletja so poznali 35 elementov, v drugi polovici 19. stoletja jih je bilo znanih približno 70, danes jih poznamo že 114. 94 elementov je takih, ki jih najdemo v naravi, največkrat v obliki spojin. Drugi elementi so bili umetno narejeni.

Na animaciji si lahko ogledate obdobja, ko so bili odkriti elementi.

Potreba po urejanju kemijskih elementov v sistem se je pokazala, ko so znanstveniki ugotovili, da obstajajo povezave med lastnostmi različnih elementov. Antoine Lavoisier (17431794) je leta 1789 skušal 33 do takrat znanih elementov postaviti v neko pregledno obliko. Izbral si je štiri kategorije: plini, nekovine, kovine in »zemlje«.  Svoje delo bi najverjetneje dokončal, če ga ne bi zaradi političnih razlogov obglavili. Problem poznavanja lastnosti elementov je bil predvsem v tem, da večina elementov v skupini plinov sploh niso bili elementi, ampak spojine, ki jih še niso uspeli razgraditi na elemente.

Naslednji velik korak je naredil angleški kemik John Newlands (18371898) leta 1862, ki je predpostavil, da je mogoče elemente glede na naraščajočo atomsko maso urediti v sedem stolpcev.

Dimitrij Ivanovič Mendelejev
V Evropi sta med letoma 1868 in 1869 vsak zase nemški kemik Julius Lothar Meyer (18301895) in ruski kemik Dimitrij Ivanovič Mendelejev (18341907) do takrat znane elemente uredila v sistem po naraščajoči atomski masi. Mendelejev je odlično poznal lastnosti elementov in je 63 takrat znanih elementov razvrstil v periode in skupine. 

Njegov periodni sistem je dobil veljavo šele takrat, ko so našli elemente, za katere je Mendelejev v tabeli predvidel mesta za takrat še neodkrite elemente in jim tudi napovedal lastnosti. Te elemente so pozneje v resnici odkrili in potrdili njegove napovedi.

<NAZAJ
>NAPREJ53/264