Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativna atomska masa

V tej enoti boste spoznali način za primerjavo mas atomov in molekul. Spoznali boste pojma relativna atomska masa in relativna molekulska masa. Relativno atomsko maso boste poiskali v periodnem sistemu elementov in izračunali relativne molekulske mase večatomnih elementov ter spojin. Naučili se boste pravilno zapisovati obe veličini. Z relativnimi atomskimi in molekulskimi masami pa boste izračunali masne deleže posameznih elementov v spojini.

Prav gotovo že veste, da so atomi (prav tako tudi molekule) premajhni delci, da bi jih lahko videli s prostim očesom. Tudi njihova masa je premajhna, da bi jih lahko tehtali z običajnimi tehtnicami. Atom ogljika ima na primer maso le približno 0,00000000000000000000002 g (kar lahko zapišemo 2x10-23 g). 

Diamant je zgrajen iz ogljikovih atomov. V diamantu z maso 1 g je torej približno 50.000.000.000.000.000.000.000 atomov ogljika, kar lahko zapišemo s potenco 5x1022.

Ali veste, s katero enoto izražamo maso diamantov? 

Ta enota je karat, ki ustreza masi 0,2 g. Diamant z maso 1 g ima torej 5 karatov.

Ponovitev

Preverite, ali znate v periodnem sistemu elementov poiskati različne podatke. Dopolnite besedilo.

Element z vrstnim številom 9 ima simbol F in ime fluor . V periodnem sistemu elementov je navedena tudi relativna atomska masa , ki ima za ta element vrednost 19 (zaokrožite na celo število).

Preverite, ali razlikujete med atomom in molekulo. Prikazani so modeli treh delcev.

Vsak delec opredelite kot atom ali molekulo.

Prvi delec predstavlja molekulo .

Drugi delec predstavlja atom .

Tretji delec predstavlja molekulo .

<NAZAJ
>NAPREJ148/264