Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijska sprememba

V tej enoti boste spoznali, da se pri kemijski reakciji spremenijo snovi. Reaktanti se spremenijo v produkte. Naučili se boste, kateri so znaki, da je potekla kemijska reakcija. Znali boste tudi na preprost način zapisati enačbo reakcije. 

 

Procese v kemiji delimo v dve skupini: na kemijske spremembe in na fizikalne spremembe. Kemijske spremembe so kemijske reakcije. Med kemijsko reakcijo se snovi spremenijo. Prekinejo se obstoječe vezi med atomi in molekulami in nastanejo nove vezi, s tem pa nove snovi, ki imajo drugačne lastnosti. Znaki, da je potekla kemijska reakcija, so nastanek plina, sprememba barve, nastanek oborine in podobno. Poleg tega se lahko pri reakciji sprosti ali porablja toplota, zato se temperatura med reakcijo poviša ali pa zniža.

Fizikalne spremembe pa so spremembe v agregatnem stanju snovi, razredčevanje snovi in podobno. Snov se pri fizikalni spremembi ne spremeni v drugo snov.

Ponovitev

Med procesom nastane plin, ki se v obliki mehurčkov dviga proti površini tekočine. Ta proces je

Kateri fizikalni proces je prikazan na fotografiji?

V katerem primeru ni potekla kemijska reakcija?

<NAZAJ
>NAPREJ95/264