Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kemijska reakcija − naloge

V tej enoti boste z reševanjem različnih nalog utrdili svoje razumevanje kemijske reakcije. Ponovili boste zapis kemijske enačbe in uredili nekaj kemijskih enačb. Opredelili boste reaktante in produkte različnih kemijskih reakcij. Na primerih boste poglobili razumevanje zakona o ohranitvi mase in opredelili kemijsko reakcijo kot eksotermno oziroma endotermno.

Kemijska reakcija je snovna in energijska sprememba. To pomeni, da se pri kemijski reakciji spremeni vrsta snovi in energijsko stanje snovi.

Poznamo mnogo pomembnih kemijskih reakcij. Tudi gorenje je kemijska reakcija. Pri tej reakciji se sprošča energija v obliki svetlobe in toplote. Sveča sčasoma zgori. Vosek v sveči se spremeni v povsem drugačne snovi.

Ponovitev

Preverite poznavanje osnovnih pojmov o kemijskih reakcijah. Katera sprememba je kemijska reakcija?

Gorenje premoga je zelo pomembna reakcija. Energijo, ki se sprosti pri tej reakciji, so včasih uporabljali za pogon lokomotiv, danes pa predvsem za pridobivanje električne energije v termoelektrarnah ter toplote za ogrevanje stanovanj in vode. Kateri element prevladuje v premogu?

Tudi fotosinteza je kemijska reakcija. Kateri dve preprosti spojini potrebujejo rastline za fotosintezo?

<NAZAJ
>NAPREJ131/264