Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Viri elementov in spojin

Spoznali boste, da so kamnine v zemeljski skorji, voda in zrak viri elementov ter njihovih spojin. V naravi so elementi redko prosti. Večinoma so vezani v spojinah, ki sestavljajo kamnine, ali pa so njihove spojine raztopljene v vodi. Nekatere elemente najdemo v kamninah samorodne, druge pa v spojinah. Morska voda je pomemben vir nekaterih ionskih spojin, ki so v njej raztopljene. Iz zraka lahko dobimo dušik, kisik in nekatere žlahtne pline.

Ponovitev

Od vseh elementov najdemo v naravi devetdeset elementov vezanih v spojinah, nekatere pa tudi nevezane. Preostali elementi pa so v naravi tako redki, da jih morajo tudi za raziskave pripraviti v laboratorijih.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

V naravi je malo čistih snovi , prevladujejo zmesi . Kamnine so zmesi mineralov , morska voda je raztopina različnih snovi, zrak pa je zmes plinov.

Elementi v naravi

V naravi so elementi redko prosti. Večinoma so vezani v spojinah, ki sestavljajo kamnine, ali pa so raztopljeni v vodi. V grafih so podani masni deleži elementov v Zemljini skorji in morski vodi.


 
 Masni deleži elementov v Zemljini skorji  Masni deleži elementov v morski vodi

<NAZAJ
>NAPREJ139/264