Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
9.

Poglejte v periodni sistem elementov in označite elemente, ki prevajajo električni tok.

10.
Ob vsakem elementu v tabeli vpišite "da", če element prevaja električni tok. Pri elementih, ki ne prevajajo električnega toka, napišite "ne".
 Element  Ali prevaja električni tok?
 mangan da
 kobalt da
 kisik ne
 kripton ne
 vodik ne
 železo da
 zlato da
11.

Kovine in nekovine se med seboj razlikujejo po temperaturi vrelišča in temperaturi tališča. Katera kombinacija lastnosti je značilna za kovine?

12.

Katera od naslednjih trditev velja za atome elementov, ki so v periodnem sistemu v isti skupini?

13.

Kateri od naštetih elementov NE prevajajo električnega toka?

<NAZAJ
>NAPREJ200/264