Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
14.

Katera dva elementa uporabimo za sintezo amonijaka?

15.

Na sliki je model atoma elementa. V katero skupino periodnega sistema ga uvrščamo?

16.
V spodnji preglednici so navedeni elementi z razporeditvijo elektronov po lupinah. Vpišite številke, v kateri skupini (rimske številke) in periodi (arabske številke) periodnega sistema najdemo element.
 Element  Razporeditev elektronov po lupinah
 Skupina  Perioda
 berilij  2, 2
II 2
 fluor  2, 7
VII 2
 silicij  2, 8, 4
IV 3
 ogljik  2, 4
IV 2
 klor  2, 8, 7 VII 3
17.

Ovrednotite trditev: Vodik je element, ki ga je v vesolju največ.

Drži. Ne drži.
18.
V spodnji preglednici so navedene razporeditve elektronov po lupinah. Vpišite simbol elementa, ki ima tako razporeditev elektronov.
 Razporeditev elektronov po lupinah
 Simbol elementa
 2, 2
  Be
 1   H
 2, 8, 3
  Al
 2, 8, 8, 1   K
 2, 8, 5   P
 2, 6
  O
19.
Razporeditev elektronov po lupinah nekega elementa je 2, 8, 7. Odgovorite na naslednja vprašanja.
-    Koliko lupin je polnih? 2
-    Koliko valenčnih elektronov ima element? 7
-    V kateri periodi periodnega sistema najdemo element? 3
-    V kateri skupini periodnega sistema najdemo element? IV
-    Kakšen je simbol elementa? Cl
20.

Ali drži, da je element, ki ima v zunanji lupini 7 valenčnih elektronov, kovina?

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ201/264