Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
28.

Izberite odgovor, kje so alotropske modifikacije ogljika naštete od najmehkejše do najtrše.

29.

Zakaj je za ogrodje kolesa smiselno uporabljati snovi iz nanocevk?

30.

Vodik ima vrstno število 1. Kaj to pomeni?

31.

Kako imenujemo postopek, kjer z električnim tokom iz vode pridobivamo vodik in kisik?

32.

Ocenite, ali je trditev pravilna: Elementi s podobnimi lastnostmi so uvrščeni v isto skupino.

Drži. Ne drži.
33.

Silicij najdemo v IV. skupini in 3. periodi periodnega sistema. Kaj nam to pove?

34.

Pri spajanju vodika in kisika nastane voda. Izberite odgovor, ki pravilno opisuje kemijsko reakcijo pri sobnih pogojih.

35.

Zaradi katere lastnosti uporabljamo baker za izdelavo električnih žic?

<NAZAJ
>NAPREJ203/264