Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vzrok za sipanje svetlobe

Na sliki je predstavljen spekter vidne svetlobe. Valovne dolžine (λ) različnih svetlob so podane v nanometrih (nm).

Kaj je nanometer?

Ko svetloba pade na snov, jo snov lahko prepušča, kar pomeni, da so delčki snovi veliko manjši od valovne dolžine svetlobe. Snov lahko svetlobo tudi veže (absorbira), odbija ali siplje. Svetloba se siplje in odbija, ko so delčki po velikosti podobni valovnim dolžinam svetlobe. Delčki, katerih velikost merimo z nanometri (v tisočinkah milijoninke metra), so atomi in molekule.

Kaj so atomi?

Grški mislec Demokrit je prvi uporabil besedo atom že v letih 470 do 380 p. n. št. Grška beseda atomos pomeni nedeljiv, saj je menil, da so najmanjši delci, ki sestavljajo snov in so nevidni, tudi nedeljivi. Danes vemo, da obstajajo še manjši delci od atoma, npr. nevtroni, protoni, elektroni in drugi delci.


Izberi pravilen odgovor

Grafitni<br>svinčnik

Grafit pod tunelskim mikroskopom

Model<br>grafita

Na podlagi zgornjih slik ugotovite, katere trditve veljajo.

<NAZAJ
>NAPREJ19/264