Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Preverite razumevanje

Vzemi kovanec za 1 evro in izmeri njegov premer. Kovanec predstavlja jedro atoma. Predvidi, kolikšen premer bi imel atom, kjer bi se elektroni lahko gibali?

Dopolnite

Dopolnite povedi.

Atom je skoraj prazen prostor. Elektroni imajo v atomu veliko prostora za gibanje. Animacija zgradbe atoma litija ne prikazuje dejanske zgradbe atoma, kjer so upoštevana vsa ustrezna razmerja med velikostjo jedra in velikostjo atoma ter delcev v atomu, ki so protoni in nevtroni v jedru ter elektroni v elektronski ovojnici.

Izberite pravilni odgovorZgornja slika prikazuje zgradbo atomov helija, ogljika in magnezija. Vsi atomi so nevtralni delci, to pomeni, da nimajo naboja. Elektroni imajo negativen naboj, protoni v jedru pa pozitivnega, nevtroni nimajo naboja. Na podlagi slik omenjenih atomov ugotovite pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ21/264