Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Koliko tehta atom svinca

Eden težjih atomov je svinčev atom. Njegova masa znaša približno 3,5·1022 g.

Danes je na Zemlji približno 6,6 milijard ljudi. Če bi med vse ljudi na Zemlji razdelili vse atome svinca, ki sestavljajo 450 g svinca, bi vsak človek dobil okoli 2,0·1014 (200 000 000 000 000) atomov svinca. Koliko približno bi nekdo zaslužil, če bi te atome prodal in bi za 1000 atomov dobil 1 cent?

Ali znate izračunati, koliko je to evrov?

Kateri delci gradijo atom?

Na animaciji je prikazana zgradba atoma elementa litija. Atomi litija in vseh drugih  elementov so sestavljeni iz dveh delov. Jedro atoma sestavljajo nevtroni (na animaciji prikazani kot sive kroglice) in protoni (na animaciji prikazani kot rdeče kroglice). Okoli jedra je prostor, kjer so elektroni (na animaciji prikazani temno modro).

Na animaciji je jedro prikazano v središču, elektronska ovojnica pa je prikazana s svetlo sivo barvo. Rdeča barva označuje delce, ki jim pravimo protoni , temno siva pa označuje delce, ki jim pravimo nevtroni . V elektronski ovojnici so z modro barvo označeni elektroni, ki se zelo hitro gibljejo , na voljo imajo zelo veliko prostora, saj je atom skoraj prazen prostor. Skoraj vsa masa atoma (več kot 99,9 %) je skoncentrirana v njegovem jedru .
<NAZAJ
>NAPREJ20/264