Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masa reaktantov in produktov

Koliko atomov sodeluje v kemijski reakciji na sliki? 

Masa produktov

Število atomov reaktantov je enako številu atomov produktov pri reakciji. Zato je masa reaktantov enaka masi produktov.

Pri kemijski reakciji zreagira skupno 25 kg reaktantov. Kolikšna bo masa produktov?

Premog

Pri popolnem gorenju 12 ton premoga (ogljik) nastane 44 ton produktov, to je ogljikovega dioksida. Koliko kisika je bilo potrebno za to reakcijo?

ogljik + kisik → ogljikov dioksid 

Sestavina premoga so tudi manjše količine žvepla. Pri oksidaciji žvepla nastaja žveplov dioksid. Izračunajte, koliko žveplovega dioksida nastane, če zreagira skupno 64,1 g reaktantov.

žveplo + kisik → žveplov dioksid

Nastane 64,1 g žveplovega dioksida.

<NAZAJ
>NAPREJ111/264