Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fermentacija glukoze

Pri fermentaciji glukoze C6H12O6 nastajata etanol C2H5OH in ogljikov dioksid CO2.

glukoza → etanol + ogljikov dioksid

Glukoza je v tej reakciji reaktant , etanol in ogljikov dioksid pa sta produkta . Na strani reaktantov je skupno 24 atomov, zato jih mora biti tudi na strani produktov skupno 24 , saj se masa ne spremeni; atomi se pri reakciji preuredijo. Masa produktov je zato enaka masi reaktantov .

Izračunajte

Pri fermentaciji 182 g glukoze nastane 88 g ogljikovega dioksida. Koliko gramov etanola nastane pri tej reakciji? Enačba za reakcijo je zapisana zgoraj.

Kalcijev hidroksid

Pri reakciji kalcijevega oksida (CaO) in vode (H2O) nastaja kalcijev hidroksid (Ca(OH)2).

kalcijev oksid + voda → kalcijev hidroksid

Produkt imenujemo tudi gašeno apno in se v industriji veliko uporablja.

Na levi strani enačbe za reakcijo je skupno 5 atomov, na desni strani pa 5 . Reaktanta pri reakciji sta kalcijev oksid in voda , produkt pa je  kalcijev hidroksid. 

Mase reaktantov in produktov

Kolikšna masa vode zreagira, če zreagira 40 kg kalcijevega oksida, nastane pa 58 kg kalcijevega hidroksida?

Enačba reakcije: CaO(s) + H2O(l)  → Ca(OH)2(s)

<NAZAJ
>NAPREJ112/264