Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Glavna sestavina plina v gospodinjstvu je metan. Transport tega plina poteka po plinovodih.

 

Vpišite manjkajočo maso na eno decimalko natančno.

metan + kisik → ogljikov dioksid + voda

16,0 g + 64,0 g 44,0 g + 36,0 g

2.

Koliko ton ogljikovega dioksida nastane, če zgori 24 ton premoga? Pri tej reakciji je potrebnih 64 ton kisika.

3.

Za gorenje tone metana potrebujemo 4 tone kisika. Na voljo imamo 16 ton metana in 500 ton zraka, med katerima poteče kemijska reakcija oksidacije. Katerega je preveč in koliko? Privzemite, da je v zraku približno 20 % kisika. 

<NAZAJ
>NAPREJ114/264