Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Ali spodnje trditve o značilnostih neoklasicističnega slikarstva držijo ali ne?

Na razvoj slikarstva so vplivala arheološka odkritja antičnih rimskih mest Pompeji in Herkulaneum.

Drži. Ne drži.

Neoklasicistično slikarstvo se je razvilo in uveljavilo v Franciji. Drugih evropskih držav ni zajelo.

Drži. Ne drži.

Prevladujejo mitološki motivi in druge teme, ki poudarjajo antično etiko in moralo.

Drži. Ne drži.

Značilna je jasna risba.

Drži. Ne drži.

Slikarji spodbujajo razmere v družbi.

Drži. Ne drži.

Franc Kavčič je slovenski predstavnik neoklasicizma. Bil je redni profesor na dunajski umetniški akademiji.

Drži. Ne drži.

Kompozicije so razpršene in neurejene.

Drži. Ne drži.
5.

Slikarji so v svoja dela pogosto vključevali podobe živali. Na sliki Vincenta van Gogha (Žitno polje s krokarji) so upodobljeni krokarji. Ali poznaš pomen krokarja v likovni umetnosti?

6.

Izberi sliko in njeno razlago ter ju poveži. V katero obdobje spadajo predstavljene umetnine?

Skupina ljudi, ki so se rešili in so na splavu prepuščeni usodi v oceanu. Zgodba govori o človekovi usodi in življenju, ki je nepredvidljivo.
Poudarjena je pokrajina, ki je predmet občudovanja in čaščenja, človek je v primerjavi z vsemogočno naravo majhen in nepomemben.
Upodobljena je konkretna realistična pokrajina. Del nje so kmetje, ki na zemlji živijo in delajo. Predstavljeno je harmonično razmerje med človekom in naravo.
Motiv kaže upor kot dejanje enotnega ljudstva, ki se je uprlo francoski nadoblasti. Upor je bil nemudoma zatrt in uporniki so bili ustreljeni.
Barvno eksperimentiranje je povezano s simboliko motiva. Zahajajoče sonce predstavlja trenutek smrti, minljivosti človeškega življenja.
Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ185/237