Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Izberi strokovne izraze v levem stolpcu in njihovo razlago v desnem in jih poveži v pare.

KARIKATURA
Pretirana in spačena risba, ki na satiričen način prikazuje značilne človeške lastnosti ali politične in družbene razmere.
DIVIZIONIZEM
Sopomenski izraz za pointilizem. To je metoda nanosa čistih komplementarnih barv v pikah.
PLENERIZEM
Slikanje na prostem.
BIDERMAJER
Srednjeevropsko umetniško gibanje v slikarstvu, ki se je uveljavilo med letoma 1815–1848.
ŠTIMUNGA
Zasanjano razpoloženje.
LITOGRAFIJA
Grafična tehnika ploskega tiska.
Število napačnih: 0
2.

19. stoletje je čas, ko so se uveljavila številna slikarska gibanja. Prepoznaj slikarska gibanja, ki so predstavljena na slikovnih primerih.

{ROMANTIKA;NEOKLASICIZEM;REALIZEM;IMPRESIONIZEM;POSTIMPRESIONIZEM;SIMBOLIZEM}
{POSTIMPRESIONIZEM;SIMBOLIZEM;NEOKLASICIZEM;ROMANTIKA;REALIZEM;IMPRESIONIZEM}

{SIMBOLIZEM;NEOKLASICIZEM;ROMANTIKA;REALIZEM;IMPRESIONIZEM;POSTIMPRESIONIZEM}

{REALIZEM;NEOKLASICIZEM;ROMANTIKA;IMPRESIONIZEM;POSTIMPRESIONIZEM;SIMBOLIZEM}

{NEOKLASICIZEM;ROMANTIKA;REALIZEM;IMPRESIONIZEM;POSTIMPRESIONIZEM;SIMBOLIZEM}

{IMPRESIONIZEM;NEOKLASICIZEM;ROMANTIKA;REALIZEM;POSTIMPRESIONIZEM;SIMBOLIZEM}

3.

Pozorno si oglej sliko. Ali prepoznaš avtorja in motiv? S katerim pomembnim političnim dogodkom je povezan prizor na sliki?

<NAZAJ
>NAPREJ184/237