Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapišimo račun v razpredelnico desetiških enot. Zaradi lažjega računanja bo večji faktor na prvem mestu.

Poglejmo, kako pisno množimo.

Zgled

Sestavi račun množenja in ga izračunaj.

Zgled

Na šoli, ki jo obiskuje $213$ učencev, so se odločili, da bodo ob rojstnem dnevu vsakega obdarili s čokolado, ki stane $2\,$€.

Oceni približne stroške šole in nato še natančno izračunaj, kolikšni bodo stroški šole.

Dogovorimo se, da bomo vedno začeli množiti pri enicah in nadaljevali z množenjem večjih desetiških enot (desetic, stotic, tisočic...).

V primeru, kjer je na prvem mestu enomesten faktor, bomo vrstni red faktorjev zamenjali.

<NAZAJ
>NAPREJ287/557