Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V trgovini s kolesi so prodali $3$ gorska kolesa. Cena enega kolesa je $235\,$€. Koliko so vsi trije kupci skupaj odšteli za kolesa?

Najprej zapiši račun in oceni skupno vrednost nakupa, nato pisno izračunaj. Pomagaš si lahko s prikazom na naslednji strani.

Prvi faktor zapišemo v razpredelnico desetiških enot. Zapišemo še matematični znak za množenje in nato drugi faktor. Pod računom naredimo črto. Množiti začnemo pri enicah. Zmnožek enic zapišemo pod enice, če je večji od devet, zapišemo pod enice enice zmnožka, desetice zmnožka štejemo dalje k deseticam. Nato množimo desetice. Zmnožek zapišemo pod desetice, če je zmnožek večji od devet, pod desetice zapišemo enice zmnožka, desetice zmnožka štejemo naprej k stoticam. Enak postopek nadaljujemo pri stoticah in tisočicah.

V okvirčka lahko vpisuješ množenec in množitelj. Množitelj je lahko le enomestno število. Gumbek Tabela prikaže preglednico desetiških enot in prikaz prenosa.

<NAZAJ
>NAPREJ289/557