Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Enačbe z množenjem

Janko je na levo stran tehtnice položil $7$ vrečk in povedal, da je v vsaki njegovi vrečki enako število frnikol. Nato je Metka na desno stran tehtnice položila vrečko z $28$ frnikolami in s tem uravnovesila tehtnico. Koliko frnikol je v vsaki Jankovi vreči?

Neznano število frnikol v Jankovi vreči bomo označili s črko $x$. Potem lahko stanje ravnovesja tehtnice na sliki predstavimo z naslednjo enačbo $7\cdot x = 28$. Očitno je v vseh sedmih Jankovih vrečah skupaj $28$ frnikol. Da ugotovimo, koliko kroglic je v vsaki
Jankovi vreči, moramo $28$ deliti s $7$:
$x = 28:7$
$x = $ 4
Preizkus: $7·$ 4 $= 28$.
Odgovor: V vsaki Jankovi vreči so 4 frnikole.

Koliko vrečk bi Janko potreboval, če bi svojih $28$ frnikol razdelil tako, da bi bilo v vsaki vrečki $14$ frnikol?

Najprej zapišimo enačbo. Kateri zapis ustreza nalogi?

Pomagaj si z enačbo $7 \cdot x = 28$. Na prvo mesto smo napisali število vrečk, $x$ pa je predstavljal število frnikol v vrečki. 

Reši enačbo $x\cdot 12 =60$ tako, da si pomagaš s spodnjo tehtnico. Dodajaj škatlice s po 12 kroglicami na tehtnico in ugotovil boš, kdaj bo tehtnica uravnotežena.

Potrebujemo 5 škatlic.

Preizkus:  5 $\cdot 12$ = $60$, 60 = $60$

Ko je v enačbi neznan eden izmed faktorjev množenja, ga izračunamo z deljenjem zmnožka in znanega faktorja. Primera enačb z neznanim faktorjem sta spodaj.

$3 \cdotp x = 9$  in  $x \cdotp 5 = 15$

<NAZAJ
>NAPREJ410/557