Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Enačbe z množenjem

Če v enačbi nastopa množenje in je neznan eden od faktorjev, neznano število $x$ dobimo tako, da zmnožek delimo z znanim faktorjem v enačbi.

Primera enačb, v katerih nastopa množenje:

Enačbe z deljenjem

Ko imamo enačbo oblike $28 : x = 4$, rešitev izračunamo tako, da deljenec delimo s količnikom.

Ko imamo enačbo oblike $x : 5 = 9$, neznano število $x$ poiščemo tako, da zmnožimo delitelj in količnik.

Preverjanje pravilnosti rešitve

Ko enačbo rešimo, vedno naredimo tudi preizkus in preverimo, ali je naša rešitev enačbe pravilna. Preizkus naredimo tako, da dobljeno rešitev $x$ vstavimo v začetno enačbo in preverimo, ali sta leva in desna stran enačbe enaki.

Zgled

Reši enačbe

$36:x=6$
$x=6$
$x:8=4$
$x=32$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ414/557