Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Deljenje

Včasih je celota sestavljena iz manjših enakih delov, ki jih lahko preštejemo. Pri ugotavljanju, kolikšen je del take celote, si pomagamo z deljenjem.

Poglejmo si to na Nininem primeru.

Nina je kupila zabojček jagod.

Odločila se je, da bo $\frac{1}{2}$ kupljenih jagod porabila za mlečni jagodni napitek, $\frac{1}{3}$ jagod bo dala bratu, $\frac{1}{6}$ jagod pa bo pojedla s smetano.

Jagode je preštela in ugotovila, da jih je $18.$ Nato je razmišljala takole:

$\frac{1}{2}$ od $18$ dobim tako, da $18$ delim z $2$ in dobim $9.$

Pri iskanju $\frac{1}{3}$ od $18$ si je pomagala s spodnjim prikazom.


$\frac{1}{3}$ od $18$ jagod dobim tako, da $18$ jagod razdelim na $3$ enako velike množice. V vsaki od teh množic je $6$ jagod, torej je $\frac{1}{3}$ od $18$ jagod enaka šestim jagodam.

 


Izračunaj še ti, koliko jagod bo pojedla s smetano, in dopolni spodnji račun.

$\frac{1}{6}$ od $18$= 3 , ker je $18:6=$ 3 .
<NAZAJ
>NAPREJ450/557