Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kateri del?

Vprašamo pa se lahko tudi drugače.
Kolikšen del ure je 15 minut?

Ker mnogokrat gledamo na uro, vemo, da je $30$ minut polovica ure, $15$ minut četrtina ure.

Pravzaprav smo računali neznano število v enačbi $ 60 : x = 15.$ Enačbe pa že znamo reševati.

Kolikšen del ure je $15$ minut?
$60:x=15$
$60=15\cdot x$
$x = 60:15$
$x=$ $\textbf 4$
$15$ minut je četrtina ure.

Izračunaj še ti. Kolikšen del ure je $10$ minut?

Zgled

Spomni se odnosov med enotami in izračunaj. Lahko si pomagaš z listkom, ki si ga je napisala Nina.

$\frac{1}{2} \ \rm m=$ 50 $\rm cm$ 
  $\frac{1}{4} \ \rm kg=$ 250 $\rm g$
$\frac{1}{5} \ \rm dm=$ 2 $\rm cm$   $\frac{1}{10} \ \rm km=$ 100 $\rm m$

Zgled

V zvezek nariši daljico $CD,$ ki ima dolžino $10 \ \rm cm.$

Na polovici dolžine daljice $CD$ označi točko $V.$ Na daljici označi točko $T$, tako da bo dolžina daljice $CT$ merila petino daljice $CD.$ Katere trditve so pravilne?

<NAZAJ
>NAPREJ453/557