Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Množenje

Kako pisno zmnožimo $921 \cdot 3$?

1. Ocenimo rezultat.

Rezultat pri pisnem množenju z enomestnim številom ocenimo tako, da večji faktor zaokrožimo na največjo mestno vrednost in tako zaokroženo vrednost pomnožimo z drugim faktorjem. V našem primeru to pomeni, da število $921$ zaokrožimo na stotice in dobimo $900$. 

Ocena: 900 $\cdot \; 3$ = 2700

2. Izračunajmo.

Pisno množimo z enomestnim faktorjem tako, da zaporedoma z njim množimo posamezne desetiške enote prvega faktorja. Začnemo pri enicah.

Izračunaj $209 \cdot 4$ in izberi pravilen rezultat. Pomagaj si z zapisom v zvezek.

Z večkratniki števila $10$ množimo tako, da najprej pomnožimo z deseticami množitelja. Kot rezultat dobimo desetice, ki jim pripišemo še $0$.

Poišči pare. Poveži račun z oceno rezultata.

$412 \cdot 4$
$1\,600$
$284 \cdot 20$
$6\,000$
$98 \cdot 30$
$3\,000$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ341/557