Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kako pisno množimo in delimo?

$603 \cdot 3$ in $603 : 3$ 

1. Najprej rezultat ocenimo.

Ocenimo prvo število. Pri množenju zaokrožimo večji faktor na najvišjo vrednost, pri deljenju pa deljenec ocenimo tako, da dobimo večkratnik delitelja na prvih dveh mestnih vrednostih. V našem primeru je ocena: $600$

Ocena zmnožka: $600 \cdot 3 = 1\,800$ Ocena količnika: $600 : 3 = 200$

2. Nato rezultat izračunamo.

3. Pri deljenju naredimo še preizkus. $201 \cdot 3$ = $603$

Naloga

Uredi rezultate po vrstnem redu od najmanjšega do največjega.

Pomagaj si tako, da račune izračunaš v zvezek.

Naloga

Poišči pare. Ustrezno prestavi zelene pike tako, da bo pri vsakem računu ustrezen ostanek iz desne strani.

Ko boš vse pravilno izračunal, se bo izpisalo ODLIČNO.

Pomagaj si tako, da račune pisno izračunaš v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ343/557