Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Deljenje

Kako pisno delimo $4\,579 : 6$?

1. Ocenimo rezultat.

Rezultat pri deljenju z enomestnim številom ocenimo tako, da pri oceni deljeneca ohranimo samo prvi dve števki. Števki izberemo tako, da predstavljata večkratnik delitelja. Nato ocenjen deljenec delimo z deliteljem. Število $4\,759$ torej ocenimo s$4\,800$. 

Ocena: 4800 : $6$ = 800

2. Izračunajmo.

3. Napravimo preizkus.

Preveriti moramo, da je $4\,579\cdot 763 +1$.


4578 + 1 = 4579

Desetiška števila delimo z večkratniki števila $10$ tako, da najprej prečrtamo ničli v delitelju in deljencu. Nato delimo desetice deljenca z deseticami delitelja.

Izračunajmo $5\,880 : 60.$

 

Ocena: 6000 : $60$ = 100
<NAZAJ
>NAPREJ342/557