Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Poišči pare. Poveži račune z ostanki pri deljenju.

Pomagaj si z izračunom računov v zvezek.

12.

Sanja je reševala spodnje naloge. Oceni, ali je pravilno izračunala. Vpiši P za pravilni izračun in N za napačni.

a) $492 : 5 = 98$, ostanek je $2$ P

b) $2\,042 \cdot 4 = 8\,082$ N

c) $782 \cdot 3 = 2\,146$ N

č) $8\,291 : 3 = 2\,030$, ostanek je $1$ N

13.

Marku je sestrica prebarvala nekaj številk. Pomagaj mu ugotoviti, katere števke manjkajo. Ustrezno poveži račune z manjkajočimi števkami.

$2\,20? : 4 = 551$
$4$
$?17 \cdot 4 = 1\,268$
$3$
$614 \cdot 8 = 4\,91?$
$2$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ348/557