Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Mimobežnica, sekanta, tangenta


Premica in krožnica se lahko sekata, dotikata ali pa nimata nobene skupne točke. Premikaj premico in dobro opazuj.

Nariši v zvezek s šestilom krožnico s polmerom $3\;\rm{cm}$ in nato tri premice, ki naj imajo različne lege glede na krožnico.

Premico, ki nima s krožnico nobene skupne točke, imenujemo mimobežnica.
Premico, ki se krožnice dotika in ima z njo eno samo skupno točko, imenujemo dotikalnica ali tangenta. Skupno točko imenujemo dotikališče.
Premico, ki ima s krožnico dve skupni točki (jo seka), imenujemo sečnica ali sekanta. Skupni točki imenujemo presečišči.

Ali si ob premikanju premice (v aktivni sliki na levi) opazil tudi posebno lego, ko poteka sekanta skozi središče krožnice?
Premica je v tem primeru simetrala krožnice, saj jo razdeli na dva enaka dela.


Opazuj sliko na desni in pred pravilno trditvijo zapiši P, pred nepravilno pa N

N
  Premica $r$ je dotikalnica ali tangenta.
P
  Premica $p$ je sečnica ali sekanta. 
N
  Daljica $SA$ je premer narisane krožnice.
P
  Krožnica ima neskončno mnogo simetral. Vsaka premica, ki gre skozi središče krožnice, je njena simetrala.
<NAZAJ
>NAPREJ65/500