Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
5.

Dana je krožnica s središčem $S$ in polmerom $r=3\;\rm{cm}$ in točka $A$, ki leži na krožnici.
Preriši sliko v zvezek, nato naredi naslednje naloge.
a) Nariši premer krožnice, ki ima eno krajišče v izbrani točki $A$, drugo krajišče označi z $B$.
b) Nariši tangento, ki gre skozi točko $A$. Označi jo s $p$.
c) Nariši še tangento, ki gre skozi točko $B$. Označi jo z $r$.
č) Zapiši s simboli medsebojno lego premic $p$ in $r$.

6.

Nariši krožnici vsaj eno tetivo, ki je enako dolga kot polmer. Pomagaj si s šestilom.

7.

Dana je krožnica s polmerom $r=5\;\rm{cm}$. Ali lahko tej krožnici narišeš tetivo $AB$, ki meri $a=12\;\rm{cm}$? Odgovori, nato pa svoj odgovor tudi utemelji.

8.

Nariši krožnico s središčem $S$ in premerom $d=6\;\rm{cm}$. Na krožnici izberi točko $A$ in nariši tetivo $AB$, ki ima dolžino enako polmeru krožnice.
Nariši tetivi $AB$ skladno tetivo $BC$.
Nariši še skladne tetive $CD$, $DE$ ...

Kaj opaziš?
Čim podrobneje opiši nastalo sliko.

9.

V tej nalogi boš potreboval dva lista papirja, geometrijsko orodje in škarje. Lahko vzameš tudi barvni papir.

1. Na prvi list papirja nariši krožnico s polmerom $r=5\,\rm{cm}$. Krožnici nariši dve simetrali, ki sta med seboj pravokotni. Presečišča simetral s krožnico poimenuj $A$, $B$, $C$ in $D$. Poveži presečišča med seboj, nariši torej tetive $AB$, $BC$, $CD$ in $DA$. Izreži lik, ki ga omejujemo narisane tetive.

2. Na drugi list papirja prav tako nariši krožnico s polmerom $r=5\,\rm{cm}$. Krožnici nariši dve simetrali, ki sta med seboj pravokotni. Presečišča simetral s krožnico poimenuj $A$, $B$, $C$ in $D$. V teh točkah nariši tangente. Presečišča tangent so oglišča še enega lika. Izreži ga.

3. Primerjaj lika med seboj. Preiskuj njune lastnosti. (Kakšne so njune stranice? Na koliko delov 'razdelita' lik simetrali kroga, ki si ju narisal? Na kakšne like simetrali kroga 'razdelita' izrezana lika? Za kateri izrezani lik si potreboval več papirja? Koliko več? ...)

<NAZAJ
>NAPREJ70/500