Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Številski izrazi

Modri križec povleci v modri pravokotnik, zelenega pa v zeleni pravokotnik. V zvezek prepiši besedilo, zapiši izraz in izračunaj 1., 2. in 3. primer. Pomagaj si s pisnimi računi. Pri vsakem primeru zapiši vsaj $4$ izraze. Pri vsakem primeru je $16$ možnih izrazov.

Dopolni.

Koliko računskih operacij opravimo pri posameznem izrazu? 2 .

Pri enem primeru je rezultat večji od milijona.
To število je 1119744 .

Zgled

Kaj iščemo, če računamo vsoto, razliko, zmnožek in količnik števil $2\,890$ in $34$?

$2\,890 + 34=$ ?
vsota
$2\,890 - 34=$ ?
razlika
$2\,890\cdot34=$ ?
zmnožek
$2\,890 :34=$ ?
količnik
Število napačnih: 0

Račune tudi izračunaj.

<NAZAJ
>NAPREJ287/500