Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ah, te ničle!

Ničle pri deljenju

Deli z enomestnim in dvomestnim deliteljem. Bodi pozoren na število nič in na ostanke pri deljenju.


a) $4$ $8$ $8$ $4$ $:$ $4$ $=$ 1 2 2 1        
                               
b) $4$ $0$ $8$ $4$ $:$ $4$ $=$ 1 0 2 1        
  0 0             Legenda:      
    0 8           Pripisana števila      
      0 4         Ostanki
     
                  Deljenje se izide      
                               
c) $2$ $4$ $4$ $8$ $:$ $1$ $2$ $=$ 2 0 4        
    0 4                      
      4 8                      
                               
č) $2$ $4$ $0$ $4$ $8$ $:$ $1$ $2$ $=$ 2 0 0 4    
    0 0                        
      0 4                      
        4 8                    

Ničle pri množenju


Naredimo še preizkusa za zadnja  primera pri deljenju.


a) $2$ $0$ $4$ $\cdot$ $1$ $2$     $2$ $0$ $0$ $4$ $\cdot$ $1$ $2$
      2 0 4           2 0 0 4  
  +     4 0 8       +   4 0 0 8
      2 4 4 8         2 4 0 4 8

Ničle pri odštevanju


Odštej. Račune piši v zvezek in pazi na prenos.


  $5$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$     $2$ $0$ $0$ $0$ $1$
$-$     $8$ $9$ $9$ $9$   $-$ $1$ $9$ $9$ $8$ $8$
  4 9 1 0 0 1     0 0 0 1 3
                  Rezultat: 13  

Ničla je število. Ne pozabimo na njen zapis. Še posebej pozoren bodi, ko se vrine med števke deljenca.
$$63084:21=3004$$

<NAZAJ
>NAPREJ289/500