Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sklepni račun uporabljamo pri reševanju nalog, kjer se pojavita količini, ki sta med seboj odvisni. Sklepni račun srečujemo v vsakdanjem življenju, kadar načrtujemo stroške potovanja, pripravljamo piknik, pri gradnji hiše, pri beljenju stanovanja, ipd.

Naloge, ki jih rešujemo s pomočjo sklepnega računa, rešujemo po korakih. 

  • Preberemo besedilo naloge, tako, da nalogo razumemo in vemo, kaj od nas zahteva.
  • Zapišemo sklepni račun in pazimo, da so enake količine zapisane druga pod drugo.
  • S pomočjo množenja (deljenja), na obeh straneh z istim številom, izračunamo neznano količino.
  • Zapišemo kratek in jedrnat odgovor.

Primer 1

Primer 2

Zgled

Izleta se udeleži $25$ učencev. Celotna cena izleta znaša $75\ {\rm €}$. Koliko plača en učenec? Koliko odštejejo starši, če imajo v razredu dva otroka? Koliko pa, če poleg dveh svojih otrok plačajo izlet še za nečakinjo in nečaka?

$1$ učenec
$3\ {\rm €}$
$2$ učenca
$6\ {\rm €}$
$4$ učenci
$12\ {\rm €}$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ394/500