Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obseg pravokotnika

Dopolni trditve tako, da bodo pravilne.

Lik na sliki desno je pravokotnik . Nasprotni stranici sta enako dolgi, torej skladni.

Počasi premikaj drsnik pod sliko in pozorno opazuj.


Da bi pravokotniku lahko izračunali obseg, moramo izmeriti:

Da bi izračunali obseg pravokotnika, moramo izmeriti njegovo dolžino in širino.
Obseg pravokotnika preprosto izračunamo tako, da seštejemo dolžine njegovih stranic. Lahko pa izračunamo vsoto dvakratnika dolžine in dvakratnika širine.

 

Zgled

Koliko meri obseg pravokotnika z dolžino $5\,\rm dm$ in širino $2\,\rm dm$?

Izpišimo podatke in narišimo skico (desno), nato izračunajmo obseg.

Pravokotnik:
$a=5\,\rm dm$
$b=$ 2 $\,\rm dm$

Račun:
$5\,\rm dm+$ 2 $\,\rm dm+5\,\rm dm+$ 2 $\,\rm dm=$ 14 $\,\rm dm$

ali

$\;\;\;2\cdot 5\,\rm dm+$ 2 $\cdot$ 2 $\,\rm dm=$
$=$ 10 $\,\rm dm+$ 4 $\,\rm dm=$ 14 $\,\rm dm$

Odgovor:
Obseg danega pravokotnika meri 14 dm .

<NAZAJ
>NAPREJ137/500