Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Obseg kvadrata

Tudi kvadrat že dobro poznamo. Kvadrat je geometrijski lik, ki ima vse stranice skladne. Zato je, za izračun njegovega obsega, treba opraviti le meritev ene od njegovih stranic.

Da bi izračunali obseg kvadrata, moramo izmeriti le eno njegovo stranico (saj so vse stranice skladne).
Obseg kvadrata preprosto izračunamo tako, da dolžino stranice pomnožimo s $4$.

Kaj pa obratno?
Ali lahko izračunamo dolžino stranice, če vemo, kolikšen je njegov obseg? Razmisli.

S premikanjem oglišča $B$ dobimo različno velike kvadrate. Premakni oglišče in izračunaj dolžino stranice.

Zgled

Prt, ki ima obliko kvadrata s stranico $12\,\rm dm$, želimo obrobiti s čipkastim trakom. Koliko traka potrebujemo?

Kvadrat: $a=$ 12 $\,\rm dm$

Račun: 4 $\cdot12\,\rm dm=$ 48 $\,\rm dm$

Odgovor: Potrebujemo 48 dm čipkastega traka.

<NAZAJ
>NAPREJ138/500