Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Živa bitja so v osnovi podobno zgrajena. Vsa so iz celic, bodisi iz ene same ali iz več milijard.

Glede na celično zgradbo delimo živa bitja v več skupin: bakterije, glive, rastline in živali.

Celični organeli, ki gradijo celice, opravljajo različne naloge.

Čeprav se lahko celice razlikujejo v zgradbi, pa v vseh poteka celično dihanje. Pri celičnem dihanju se pri razgradnji sladkorjev sproščajo ogljikov dioksid, voda in energija, ki jo organizem potrebuje za različne življenjske procese.

Za proizvajalce (to je večina rastlin) je značilno da imajo še organel, imenovan kloroplast, v katerem poteka fotosinteza. Pri njej nastajajo sladkorji in kisik, ki jih potrebujejo potrošniki za preživetje.

Katere celice opisujejo posamezne povedi?

Imajo jedro in celično steno, a ne opravljajo fotosinteze.
Poved opisuje glivno celico.


Imajo jedro in celično steno in opravljajo fotosintezo. Merijo približno 100 µm in so v povprečju največje celice.
Poved opisuje rastlinsko celico.

Imajo jedro, nimajo celične stene in kloroplastov.
Poved opisuje živalsko celico.

Nimajo jedra, imajo celično steno in so najmanjše med celicami, saj merijo od 1 -5 µm.
Poved opisuje bakterijsko celico.

<NAZAJ
>NAPREJ108/332