Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kromatografija

Katere snovi so v zmeseh, lahko določimo s kromatografijo. Ločili bomo zmes barvil s kromatografijo. To tehniko ločevanja pogosto uporabljajo v raziskovalnih laboratorijih pa tudi v forenziki pri razkrivanju kaznivih dejanj.


Ponovitev

Večina snovi okoli nas so zmesi, le redke so čiste snovi. V zmeseh je več snovi pomešanih med seboj, tako da imajo deli zmesi različne lastnosti. Čiste snovi so elementi in spojine.

Katera med naštetimi snovmi je čista snov?

Katera ugotovitev ni pravilna za čiste snovi?

Papirna kromatografija

Beseda kromatografija je izpeljana iz grških besed — chromos pomeni barva, grafein pa pisati. Prvi je to metodo leta 1903 uporabil ruski botanik M. Cvet za ločevanje zmesi barvil v zelenih rastlinah. Pri ločevanju s kromatografijo imamo dve fazi, stacionarno in mobilno. Zmes, ki jo želimo ločiti, nanesemo na stacionarno fazo, ki je lahko tudi filtrirni papir (papirna kromatografija) ali pa prah nekaterih snovi (kolonska kromatografija). Mobilna faza je topilo, ki potuje po stacionarni fazi.
Papirna kromatografija

Preberite spodnji odstavek in dopolnite manjkajoče besede.

Na papirju smo ločevali tri različne mešanice barvil (vzorce). V prvem vzorcu so štiri barvila, v drugem in tretjem vzorcu pa tri barvila.
<NAZAJ
>NAPREJ48/332