Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elementi in spojine

Snovi so zgrajene iz zelo majhnih delcev, ki jih imenujemo atomi. Atomi v različnih snoveh se med seboj razlikujejo. Snovi, ki so zgrajene iz enakih atomov, so kemijski elementi. Poleg imena označujemo elemente tudi s simboli. Preglednico, v katero so razvrščeni elementi, imenujemo periodni sistem. Pri povezovanju atomov nastanejo molekule. Pri povezovanju atomov različnih elementov nastanejo molekule spojin.

Ponovitev 

Poznamo čiste snovi in zmesi. Vsi deli čiste snovi imajo enake lastnosti. V zmeseh je več čistih snovi pomešanih, zato imajo deli snovi različne lastnosti.

Oglej si zgornji sliki in sklepaj, katera ugotovitev je pravilna.

Katera ugotovitev je pravilna za čiste snovi in zmesi?

Katere ugotovitve so pravilne za čiste snovi?

Katere med naslednjimi snovmi so zmesi?

<NAZAJ
>NAPREJ10/332