Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Fizikalne in kemijske spremembe


Zaradi različnih dejavnikov okolja se snovi v naravi spreminjajo. Na snovi delujejo dejavniki, kot so tlak, sprememba temperature in svetloba. Snovi se na te vplive različno odzovejo, lahko pa tudi vplivajo druga na drugo in med seboj reagirajo. Poznamo fizikalne in kemijske spremembe snovi.



Letni časi

V tem poglavju boste spoznali primere fizikalnih in kemijskih sprememb ter kako razlikujemo med fizikalno in kemijsko spremembo. Spoznali boste, kaj se zgodi ob mešanju kuhinjske soli in vode, da nekatere snovi vežejo vodo in da lahko nekatere elemente dobimo v več oblikah.


Ponovitev

Kaj od naštetega ni snov?

Katere od naštetih snovi spadajo med zmesi?

Katere spremembe so hitre spremembe?

<NAZAJ
>NAPREJ54/332