Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ohranjanje narave in varstvo okolja

Preberite spodnji odstavek in dopolnite manjkajoče besede (za odgovore uporabi: 'Ohranjanje narave' in 'Varstvo okolja').

Ohranjanje narave si prizadeva za ohranjanje in varovanje ekosistemov (habitatov) in vseh vrst živih bitij v njem. Zajema predvsem omejitev nekaterih človekovih dejavnosti.

Varstvo okolja je širši pojem, saj zajema vse okolje in dejavnosti v njem. Namen je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, zmanjšanje rabe virov, opuščanje in nadomeščanje okolju nevarnih snovi ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. Merila, po katerih se ravnamo so človekovo zdravje, počutje in preživetje ter zdravje in počutje vseh drugih živih bitij.

Razmisli, katero okolje je primernejše za živa bitja. Razmisli, kje je večja biotska pestrost. Z vidika človeka: katere so prednosti in pomanjkljivosti življenja v mestnem in podeželskem okolju.

Kako človek posega v naravo in obremenjuje okolje

Človek z nekaterimi svojimi dejavnostmi ogroža številna druga živa bitja in tudi sebe. Pri tem izrablja neobnovljive vire (npr. fosilna goriva) ali preveč izrablja obnovljive vire oz. jih izrablja hitreje, kot se obnavljajo (npr. pretiran izlov rib, pretirana sečnja gozdov). Pri številnih človekovih dejavnostih nastajajo tudi snovi, ki se razgrajujejo zelo dolgo (npr. nekatere vrste plastike in radioaktivni odpadki). Zato je smotrno, da okolje varujemo in omejimo tiste dejavnosti človeka, ki so za naravo in okolje škodljivi. Človekov vpliv na okolje je neposreden in posreden.

Razmisli, kako dejavnosti na slikah vplivajo na okolje.

<NAZAJ
>NAPREJ295/332