Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Osnovne značilnosti celice

Vsa živa bitja so iz celic. Nekatera živa bitja so enocelična, druga pa so lahko iz več milijard celic. Večina celic, razen bakterijskih, je v osnovi podobno zgrajena – obdaja jih celična membrana, v njihovi notranjosti pa sta citoplazma in jedro z dednim zapisom, ki poleg vplivov okolja določa, kakšen bo organizem. Ker  je celica najmanjši gradnik živega bitja in ker nastane vsaka nova celica iz obstoječe celice, pravimo, da je celica osnovna gradbena enota živih bitij. V celicah potekajo življenjski procesi (npr. celično dihanje, fotosinteza, ipd.), zaradi česar je celica tudi osnovna funkcionalna enota živih bitij.

Premakni besede v ustrezen okvirček. Ko vse besede premakneš v ustrezne okvirčke, se pojavi napis 'Pravilno.'.

Oglej si album slik in poskusi opisati živa bitja na slikah in razmisli, kako vlogo imajo prikazani organizmi v ekosistemu.

Razmisli

Kaj misliš, s čim se prehranjujejo glive na zgornjih slikah?
Kakšna je vloga večine rastlin v ekosistemu in zakaj?
Kako se prehranjujejo živali? Ali se prehranjujejo enako kot večina rastlin?
V čem se bakterije razlikujejo od drugih, na slikah prikazanih organizmov?

<NAZAJ
>NAPREJ105/332