Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakaj se živa bitja razmnožujejo?

Življenjska doba živih bitij je omejena. Pogoj za obstanek vrste je, da se njeni pripadniki razmnožujejo oziroma da imajo plodne potomce.

Spoznal si že razmnoževanje rastlin, bakterij in gliv. Oglej si primerjavo nespolnega in spolnega razmnoževanja pri rastlinah, kar si spoznal že lani.

Kateri potomci imajo večjo možnost preživetja ob spremembi v okolju?

Ali se živali razmnožujejo spolno ali nespolno?

Oglej si film, ki prikazuje delitev telesnih celic, s čimer je povezana rast organizma. V filmu je prikazano, kako se dednina preoblikuje v v kromosome, nato tvorbo delitvenega vretena, s katerim se polovica vsakega od kromosomov premakne na svoj pol na novo nastajajoče celice. Novonastale celice se pozneje diferencirajo in prevzamejo svojo vlogo v organizmu.
Shema celice med delitvijo z označenimi kromosomi in niti delitvenega vretena

<NAZAJ
>NAPREJ211/332