Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Raztopine

Raztopine so zmesi topila in topljenca. Za življenje na Zemlji in tako za vse organizme so osnovnega pomena vodne raztopine. Vse snovi se ne topijo enako dobro v vodi. V določeni količini topila se  lahko raztopi le določena količina topila. Koliko gramov topljenca se raztopi v 100 g topila pri določeni temperaturi, nam pove topnost snovi. Če damo v raztopino še več topljenca, kot znaša topnost, se ta ne raztopi, ker je raztopina nasičena. Kako hitro se snov raztopi pri določeni temperaturi, je odvisno predvsem od velikosti delcev snovi in mešanja pri raztapljanju.

Ponovitev

Spoznali ste že, da so tekočine, v katerih raztapljamo snovi, topila. Snovi, ki jih raztapljamo, pa so topljenci. Pri raztapljanju topljenca v topilu dobimo raztopino.

 

 

 

Oglej si poskus in dopolni besedilo.

Voda je topilo , modra galica je topljenec . Modro galico smo dali v vodo. Nastala je raztopina modre galice v vodi .

Voda je topilo

Voda je pogoj za življenje na Zemlji. Približno 70 % Zemljine površine je pokrite z vodo. V padavinah so raztopljeni plini, ki so v zraku: kisik, dušik in ogljikov dioksid. V površinskih vodah so raztopljene tudi trdne snovi. Te vsebujejo od 0,01 do 0,2 % raztopljenih snovi. Če pustimo vodo v kozarcu stati dalje časa, voda izhlapeva, na stenah opazimo belo snov. Ta snov je bila raztopljena v vodi.

Morje je raztopina različnih soli v vodi. V morjih je povprečno raztopljenih 3 g soli v 100 g vode. Največ soli je raztopljene v Mrtvem morju, to je povprečno 28 g soli v 100 g vode. Iz morske vode pridobivamo morsko sol. V plitkih bazenih solin morska voda izhlapeva. Ko izhlapi dovolj vode, se začne izločati sol. Sol pograbijo na kup in jo odpeljejo. Preostalo vodo odtočijo iz bazenov. Prazne bazene znova napolnijo z svežo morsko vodo. 

Tudi kri, slina, urin in druge telesne tekočine so iz vode, v kateri so raztopljene različne snovi. 

Osvežilne pijače so raztopine različnih snovi v vodi. Na nalepki na steklenici je napisano, katere snovi so raztopljene v pijači. 

<NAZAJ
>NAPREJ27/332