Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NARAVOSLOVJE 7
i-učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

Avtorji:
Gregor Godec, Lidija Grubelnik, Saša Glažar, Samo Jamšek, Boris Zmazek

Slikovno gradivo:
Vladimir Grubelnik, Tomaž Verbič Šalamon, Wikipedia idr.

Uredniki:
dr. Boris Zmazek, dr. Vladimir Grubelnik, Tamara Mušinović Zadravec


Strokovni pregled:
dr. Jelka Strgar, dr. Robert Repnik, dr. Vidic Tatjana, Branko Beznec, Alenka Mozer
Pedagoška svetovalka ZRSŠ:
Bernarda Moravec
Jezikovni pregled:
Breda Munda


Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna, d. o. o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna


Priprava interaktivnosti:
Gregor Godec, Lidija Grubelnik, Saša Glažar, Samo Jamšek, Boris Zmazek, Vesna Mrkela


ISBN 978-961-03-0256-8

Izdal:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015  

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 171. seji dne 18. 6. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep 613-2/2015/74 o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 7, e-učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole.

 

 

I-učbenik je nastal v okviru projekta »E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli«.  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 


<NAZAJ
>NAPREJ331/332