Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakaj živali dihajo

Opazuj fanta, ki plava na dah v morju, med njegovim gibanjem pod vodo.

Razmisli, od kod mu energija.
Razmisli, zakaj se mora kmalu vrniti na površje.

Večina živali za svoje preživetje potrebuje kisik. Transportni sistem prenaša kisik od dihalne površine do celic, kjer se v mitohondrijih s pomočjo kisika iz hranilnih snovi sprosti energija (celično dihanje). Ob sprostitvi energije nastaneta ogljikov dioksid in voda, ki ju mora transportni sistem odvesti iz telesa. Organski sistem, ki ima vlogo izmenjave plinov, imenujemo dihala, proces izmenjave plinov pa dihanje. Dihalna površina, kjer poteka izmenjava kisika in ogljikovega dioksida, mora biti tanka in vlažna. Gibom telesa, ki sodelujejo pri izmenjavi plinov oz. pri premikanju dihal tako, da čim učinkoviteje izmenjujejo pline, pravimo dihalni gibi.

Kako dolgo zdržimo pod vodo

Dejavnost

Vzemi zrcalo in iz razdalje nekaj centimetrov dahni vanj. Opaziš, da se zrcalo orosi?
Sklepaj, zakaj je tako.

Opazuj dihalne gibe pri človeku.
Poskusi opisati, kaj se dogaja ob vdihu (pljuča so modro obarvana)in kaj ob izdihu zraka (pljuča so vijolično obarvana).

Sestava zraka ob vdihu in izdihu

Katera dva plina sta najbolj povezana z dihanjem pri večini živali?

<NAZAJ
>NAPREJ179/332