Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
8.

Katera pogoja morata biti izpolnjena, da lahko za zmes iz dveh čistih snovi uporabimo tehniko ločevanja z lijem ločnikom?

9.

Katere tehnike ločevanja moramo uporabiti, če želimo ločiti vodo, sol in pesek?

10.

Zakaj izparevanje ni ustrezna metoda, če želimo iz zmesi sladkorja in vode pridobiti sladkor? Izberite pravilno pojasnilo.

11.

V preglednici so podani podatki o tališču, vrelišču in topnosti v vodi za sladkor in jod.
snov
Tališče [°C] Vrelišče [°C] Topnost (v g snovi / 100mL vode) Sublimacija
Videz (pri sobnih pogojih)
sladkor
180
/ *
200
Ne
jod
114
184
0,03
Da

* Sladkor pri temperaturi nad 180 °C zogleni.

Katere od naštetih postopkov lahko uporabimo pri ločevanju zmesi, sestavljene iz sladkorja in joda?

<NAZAJ
>NAPREJ47/332