Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SIMFONIČNA PESNITEV

Prikaz umetnikovih čustev in občutij, tako značilnih za romantično obdobje, zasledimo tudi v skladbi Preludiji. To je oblikovno simfonična {pesnitev;Poslušaj še kakšno izmed Lisztovih simfoničnih pesnitev, npr. Prometej, Orfej, Mazeppa, Hamlet itd. V obdobju romantike so simfonične pesnitve pisali tudi B. Smetana (npr. cikel šestih simfoničnih pesnitev Moja domovina, v katerem je zelo priljubljena Vltava), J. Sibelius (npr. Finlandia, Tapiola), C. Saint-Saëns (npr. Dance macabre).}, ki jo je napisal Franz Liszt, skladatelj, ki je to obliko tudi prvi uporabil. Simfonične pesnitve navadno temeljijo na {programu;Pomagaj si spletnimi ali knjižnimi viri in ugotovi, katero delo je skladatelj Liszt uporabil kot podlago za svojo simfonično pesnitev Preludiji. Dobljeno informacijo zapiši v zvezek.}. Glasba v delu Preludiji opisuje uslišano ter neuslišano ljubezen, verska občutja, občudovanje naravnih lepot – tako v sončno obsijani pokrajini kot tudi v grožnji prihajajoče nevihte, ki ji sledi ponovno rojstvo zlatih žarkov.

Skladbo poslušaj, v celoti je dostopna na spletu (v spletni brskalnik vpiši: Liszt Les préludes).

Tako kot se človek ob različnih življenjskih dogodkih spreminja, tako se tudi glavni motiv v Lisztovih Preludijih spreminja od temačnega do svetlega, od zaljubljenega in herojskega do grozečega in podobno. V razredu se razdelite v pare in v izpisanih primerih poiščite motivične razlike, vezane na ritem. Da bo podobnost motivov bolj jasna, so smeri intervalov v notnem zapisu na sosednji strani označene s puščicami navzdol ↓ in navzgor ↑.

 

Preglejte notni zapis in označite trditve, ki so pravilne:


1. Motiva a) in b) sta zapisana v različnih ritmih.
2. Prvi noti motivov b) in c) trajata enako dolgo.
3. Prvi noti motivov b) in c) sta različnih dolžin.
4. Motiva d) in e) nista ritmično enaka.
5. Prva nota motiva g) je daljša kot prva nota motiva f).
6. Motiva h) in i) sta ritmično enaka.
7. V primeru k) sta uporabljena dva ritmično različna motiva.
Izberi barvo: pravilno, nepravilno

Preludije znova poslušaj in bodi pozoren na motivične spremembe. Slišal boš tudi popolnoma novo temo v francoskih rogovih. Ta tema, prikazana spodaj, ni narejena iz osnovnega motiva, ki se prepleta skozi celotno simfonično pesnitev.

 

Liszt je kot pianist doživljal svetovno slavo. Nekoč pa se je na svojem koncertu zavil v temo. Ljudje so bili nad igranjem pianista navdušeni. Ko pa so se luči prižgale, je za klavirjem sedel skladatelj Frédéric Chopin. S tem dogodkom mu je Liszt omogočil začetek uspešne pianistične kariere.

 

S katerim izrazom označujemo vrhunskega glasbenega poustvarjalca?

<NAZAJ
>NAPREJ139/248