Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

simfonija

Ruski skladatelj Peter lljič Čajkovski je znan po prelepih solističnih koncertih, pa tudi po svojih baletih, operah, programski glasbi ter šestih simfonijah, ki so pravi biseri železnega repertoarja simfoničnih orkestrov po vsem svetu.

Pazljivo poslušaj 2. stavek njegove šeste simfonije, imenovane Patetična simfonija. Skladba je dostopna na spletu. Ugotovi, v kakšnem taktovskem načinu je stavek napisan. Številko zapiši v prazen prostor – zgornja številka pomeni število dob, spodnja pa vrednost dobe.

{5;3;4}
4

Kateri del takta te spominja na ples valček?

 

Kako je taktovski način sestavljen:

Ker si pravilno ugotovil, da drugi del takta spominja na družabni ples valček, ki pa s svojim dodatkom postaja zapleteno skrivnosten in nepredvidljiv, kot je bilo tudi zapleteno in tragično življenje Čajkovskega, spoznaš nenavadno naravo tega sicer prijetnega plesa.

Drugi stavek Patetične simfonije poslušaj še enkrat in ugotovi, s katerim tolkalom (v srednjem delu stavka) skladatelj ponazarja »bitje srca«:

{timpani;ksilofon;triangel}

 

V kakšnem tonovskem načinu je napisana stranska tema, ki se pojavi po tretjem udarcu »srca«?

{v_molovskem;v_durovskem}  

 

Kako bi opisal značaj stranske teme?

{melanholična;igriva;ognjevita}

 

Kakšna je oblika 2. stavka Patetične simfonije?

{tridelna;enodelna;dvodelna}

 

Izberi pravilno rešitev, glede na to, kako si deli v tem stavku sledijo:

{dur-mol-dur;mol-dur;mol-dur-mol}  

Pomagaj si s spletnimi viri in ugotovi, katero kompozicijo je skladatelj Peter Iljič Čajkovski posvetil (takrat še bodočemu) vladarju na levi sliki. V zvezek napiši naslov skladbe in namen, s katerim je bila napisana. Skladbo tudi poslušaj in ugotovi, na kakšen način je skladatelj v svoje delo vpletel dansko himno. Odgovore primerjaj s sošolci.

<NAZAJ
>NAPREJ141/248